0_Banana1.jpg

Hành trình tìm kiếm và quảng bá Đặc sản Việt Nam 2020 - Đề cử 09: Chuối Laba – Đặc sản Đà Lạt

17-07-2020

Cũng như những vùng miền trên lãnh thổ thì Đơn Dương –Lâm Đồng Đà Lạt được sự ưu ái của trời đất do khí hậu lạnh nên Chuối laba hợp khí hậu và phát triển tốt trên mãnh đất Đà Lạt.

Trang 1 của 4 trang (37 bài)1234>Cuối
content2