21837_117339979_108132391006144_2339075758566352139_o.jpg

HÀNH TRÌNH TÌM KIẾM VÀ ĐỀ CỬ ĐẶC SẢN - MÓN NGON VIỆT NAM 2020: Ban Thẩm định Top đến tham quan, kiểm tra chất lượng các đề cử đặc sản tại tỉnh Bình Thuận.

18-08-2020

(BEPVANG - VIETQUEEN) Vừa qua, theo sự uỷ nhiệm của Viện Kỷ Lục Việt Nam, VietQueen cũng như Ban Thẩm Định TOP đã có chuyến công tác tại Tỉnh Bình Thuận để tiến hành kiểm tra, thẩm định các đề cử đặc sản, món ngon tại địa phương gửi về.

Trang 1 của 58 trang (578 bài)12345...>Cuối
content2
content3
content4
content4
biểu tượng kỷ lục Việt Nam
biểu tượng Kỷ lục Việt Nam
content8
content9
content10
content11
content12