0_15-5825-1509005647.jpg

Những chiếc bánh chỉ muốn nhìn, không nỡ ăn ở Nhật Bản

30-10-2017

Wagashi được coi như đỉnh cao trong nghệ thuật ẩm thực Nhật Bản, với những chiếc bánh đẹp đến mức người mua không nỡ ăn.

content2
content3
content4
content4
biểu tượng kỷ lục Việt Nam
biểu tượng Kỷ lục Việt Nam
content8
content9
content10
content11
content12