0_cau-ca-3-JPG-7892-1503384720.jpg

250 cần thủ câu được 2,5 tấn cá tại giải đấu ở Thanh Hóa

22-08-2017

Sau 3,5 tiếng, 250 cần thủ đến từ 40 đội câu trong nước và quốc tế mang đến bất ngờ với tổng số cá thu được lên đến 2,5 tấn.

content1
content2