0_cau-ca-3-JPG-7892-1503384720.jpg

250 cần thủ câu được 2,5 tấn cá tại giải đấu ở Thanh Hóa

22-08-2017

Sau 3,5 tiếng, 250 cần thủ đến từ 40 đội câu trong nước và quốc tế mang đến bất ngờ với tổng số cá thu được lên đến 2,5 tấn.

content1
content2
content3
content4
content4
biểu tượng kỷ lục Việt Nam
biểu tượng Kỷ lục Việt Nam
content8
content9
content10
content11
content12