0_hot-hoang-vi-cung-mot-chao-chong-ran-ca-hoa-phuong.jpg

Cùng một chảo, chồng rán cá hóa phượng hoàng, vợ rán nát như "đánh bom"

25-10-2017

Đăng hai bức ảnh lên mạng xã hội, T.D cho biết, cô thấy có lỗi với chồng vô cùng nhưng việc cơm nước chắc vẫn phải để chồng lo.

content1
Trang 6 của 21 trang (201 bài)Đầu<...678910...>Cuối
content2
content3
content4
content4
biểu tượng kỷ lục Việt Nam
biểu tượng Kỷ lục Việt Nam
content8
content9
content10
content11
content12