03542014_015428Duankyluc_michel-roux-pic.jpg

Đầu bếp nổi tiếng thế giới: Michel Roux

03-07-2014

Kỷ lục Vietkings - Michel Roux(sinh ngày 19 tháng 4 năm 1941) là một đầu bếp người Pháp và làm việc tại Vương quốc Anh.

content1
Trang 8 của 8 trang (80 bài)Đầu<...678
content2
content3
content4
content4
biểu tượng kỷ lục Việt Nam
biểu tượng Kỷ lục Việt Nam
content8
content9
content10
content11
content12