0_147087998038399-ga-nuong-2.jpg

Tê lưỡi, nước mắt chảy dài khi ăn gà Tứ Xuyên

20-08-2016

Nước mắt chảy dài, lưỡi tê cứng, nóng bừng và mặt đỏ phừng phừng, đôi khi có người chạy vội vào toilet để nôn thốc nôn tháo - đó là những điều xảy ra bình thường trong nhà hàng ở New York của Danny Bowien.

content1
Trang 9 của 10 trang (92 bài)Đầu<...678910>Cuối
content2