0_changi-airport-terminal-4-06-2295-1513478359.jpg

Tiệm hủ tiếu bò viên gốc Triều Châu hơn 50 năm ở Sài Gòn

18-12-2017

Bò viên, cọng hủ tiếu đến nước chấm đều do một tay cô Thái A Muối, người gốc Triều Châu, làm theo công thức của ba truyền lại.

content1
Trang 3 của 21 trang (207 bài)Đầu<12345...>Cuối
content2
content3
content4
content4
biểu tượng kỷ lục Việt Nam
biểu tượng Kỷ lục Việt Nam
content8
content9
content10
content11
content12