0_ca-ri-de-An-Do-351x250.jpg

Dê tơ, thăng hoa cùng sữa tươi

16-12-2017

“Dê già thường dai, ốm nhách. Dê non lại bở. Chỉ có dê tơ là sung mãn, song muốn đại bổ thì phải se duyên với thuốc bắc đủ tuổi và ít… sữa tươi tinh nguyên”.

content1
Trang 6 của 59 trang (588 bài)Đầu<...678910...>Cuối
content2