Giới thiệu

 

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam - Hội Kỷ lục gia Việt Nam là một tổ chức xã hội, hoạt động theo Quyết định thành lập của Bộ Nội vụ (Quyết định số 959/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ ngày 23 tháng 8 năm 2013), là đơn vị xác lập các kỷ lục tại Việt Nam. Hiện nay, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã xác lập trên 1.700 kỷ lục Việt Nam tại 63 tỉnh thành phố, kết nối với cộng đồng hàng ngàn kỷ lục gia trong và ngoài nước.

 

Đại diện Hội đồng Tư vấn và cộng đồng Kỷ lục gia Việt Nam

 

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam cũng là đại diện chính thức của Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings), Hiệp hội Kỷ lục Thế giới (WRA), Đại học Kỷ lục Thế giới (WRU), Tổ chức Kỷ lục Châu Á (Asia Book of Records), Tổ chức Kỷ lục Đông Dương (Indochina Book of Records) tại Việt Nam.

 

Quang cảnh buổi hội ngộ Kỷ lục gia lần thứ 31 

 

Tiêu chí hoạt động của tổ chức là tìm kiếm, phát hiện, thẩm định những sự kiện , sự vật đặc biệt của thiên nhiên, con người, di sản, di tích văn hóa, lịch sử… để xác lập Kỷ lục ở nhiều lĩnh vực khác nhau, không ngoài mục đích quảng bá những tinh hoa đất nước và con người Việt Nam đến với cộng đồng thế giới.