• Trang chủ
  • 'hòa hợp cùng phát triển' - Bếp Vàng
  • > Tag
  • > 'hòa hợp cùng phát triển'
0_hpg-self-hpg-logo-11-16193475359882095322913.jpg

[WOWTIMES: Niên lịch & Thành tựu Việt Nam 2022] Tập đoàn Hòa Phát: 30 năm kết nối những giá trị 'Hòa hợp cùng phát triển'

04-07-2022

[KỶ LỤC - WOWTIMES] Tập đoàn Hòa Phát là một tập đoàn kinh doanh đa ngành nghề, xuất phát điểm năm 1992, tiền thân là công ty TNHH Thiết bị Phụ tùng chuyên buôn bán máy xây dựng. Hòa Phát lần lượt mở rộng sang các lĩnh vực nội thất (1995), ống thép (1996), thép (2000), điện lạnh (2001), bất động sản (2001), nông nghiệp (2016). Năm 2007, Hòa Phát tái cấu trúc theo mô hình Tập đoàn, trong đó Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát giữ vai trò là công ty mẹ cùng các công ty thành viên và công ty liên kết.

content2