0_z3898155449413_15cf04e3e7ca3d98d2ad7b18e6e656b7.jpg

VietKings trao tặng bằng xác lập Kỷ lục Bách niên Trường thọ đến Cụ bà Nguyễn Thị Tửu (1920) - 103 tuổi, tại Hà Tĩnh

22-11-2022

(KỶ LỤC - VIETKINGS) Ngày 20/11/2022, tại Tp.Hà Tĩnh đã diễn ra buổi lễ trao tặng bằng xác lập Bách niên Trường thọ đến cụ Bà Nguyễn Thị Tửu (Sinh năm 1920) - 103 tuổi.

content2