[WOWTIMES: Niên lịch & Thành tựu Việt Nam 2022] Doanh nhân, Kỷ lục gia Phạm Hồng Điệp - Chủ tịch SHINEC: 20 năm nghiên cứu kiến thức về kinh tế môi trường và triết lý Kinh doanh trên đất, trả lại cho đất

18-08-2022

(KỶ LỤC - WOWTIMES) Xuất phát từ nỗi trăn trở “Tại sao con người chúng ta lại khoanh tay nhìn môi trường đang dần chìm trong sự ô nhiễm?”, Doanh nhân - Kỷ lục gia Phạm Hồng Điệp - Chủ tịch HĐQT, TGĐ Công ty Cổ phần SHINEC - Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền đã không ngừng nỗ lực để nghiên cứu, tiên phong trong việc xây dựng một mô hình Khu công nghiệp sinh thái, đồng nghĩa phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường tại TP.Hải Phòng.