• Trang chủ
  • Của người miền tây - Bếp Vàng
  • > Tag
  • > Của người miền tây

Những bữa 'ăn hương ăn hoa' của người miền Tây

11-03-2024

Đến miền Tây Nam Bộ vào mùa nước nổi, bạn sẽ có một bữa ăn rực rỡ, ngập tràn sắc hoa. Màu vàng của bông điên điển, màu tím của bông súng, lục bình… mới nhìn đã ngon mắt.