0_15-5825-1509005647.jpg

Những chiếc bánh chỉ muốn nhìn, không nỡ ăn ở Nhật Bản

30-10-2017

Wagashi được coi như đỉnh cao trong nghệ thuật ẩm thực Nhật Bản, với những chiếc bánh đẹp đến mức người mua không nỡ ăn.

content2