New Image Việt Nam xác lập kỷ lục với sự kiện hơn 120 gia đình pha chế và dùng bữa sáng bổ sung IgG bằng sản phẩm Alpha Lipid Lifeline

26-06-2022

[KYLUC.VN] - Sáng ngày 26/6/2022, tại Công viên Yên Sở (Hà Nội), công ty TNHH Một thành viên New Image Việt Nam đã tổ chức thành công sự kiện có số lượng gia đình pha chế và dùng bữa sáng bổ sung IgG bằng sản phẩm Alpha Lipid Lifeline cùng lúc nhiều nhất nhằm tiến đến xác lập Kỷ lục Việt Nam.