• Trang chủ
  • Ngành du lịch việt - Bếp Vàng
  • > Tag
  • > Ngành du lịch việt
0_f87f8449f804115a4815-jpg.jpg

Sao Michelin - bệ phóng cho ngành du lịch Việt

27-03-2023

Đó là những 'ngôi sao Michelin', được các chuyên gia ẩm thực cho rằng sẽ là bệ phóng cho ngành du lịch Việt Nam trên trường quốc tế.

content2