• Trang chủ
  • Những bữa 'ăn hương ăn hoa' - Bếp Vàng
  • > Tag
  • > Những bữa 'ăn hương ăn hoa'

Những bữa 'ăn hương ăn hoa' của người miền Tây

11-03-2024

Đến miền Tây Nam Bộ vào mùa nước nổi, bạn sẽ có một bữa ăn rực rỡ, ngập tràn sắc hoa. Màu vàng của bông điên điển, màu tím của bông súng, lục bình… mới nhìn đã ngon mắt.