0_0fa3c60d8a40631e3a51.jpg

Du lịch Việt được gì từ sao Michelin

08-06-2023

Sau thời gian quan sát, đánh giá bí mật, Michelin Guide đã trao 1 sao cho 4 nhà hàng ở Việt Nam vào tối ngày 6/6, đánh dấu lần đầu tiên cẩm nang này có mặt tại Việt Nam.

content2