Tỉnh Bến Tre vui mừng xác lập thành công Kỷ lục Việt Nam và Thế giới với sự kiện chế biến và công diễn 222 món ăn từ Dừa

27-06-2022

(KỶ LỤC - VIETKINGS) Sự kiện chế biến và công diễn 222 món ăn từ Dừa diễn ra tại tỉnh Bến Tre ngày 27/6/2022 chính thức được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) xác lập Kỷ lục Việt Nam. Tại chương trình, Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) cũng chính thức công bố và trao bằng Kỷ lục Thế giới mới cho Tỉnh Bến Tre là Địa phương thực hiện Sự kiện chế biến và công diễn các món ăn từ Dừa nhiều nhất thế giới.